بانک اطلاعات شماره موبايل
خبرخوان ايمن
سيستم مديريت ربات تلگرام
طراحي وب سايت


قابلیت جدید اینستاگرام در حال تست
ایمن نیوز - اینستاگرام قابلیت جدیدی برای تغییر کاربر بدون لاگین کردن ارایه می کند.
Date:1394/9/7

ایمن نیوز - اینستاکرام امکان جدیدی در حال تست دارد که بوسیله این امکان کاربر می تاند بدون لاگین کردن در سیستم اینستاکرام دو یا سه کاربر برای خود تعریف کند.

این سرویس قابلیت ارسال پست توسط یک نرم افزار اینستاگرام برای چند کاربری را داراست.

این قابلیت چند کاربره شده اینستاگرام در حال تست می باشد و در آینده نزدیک به روزرسانی می گردد


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 1124
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image