بانک اطلاعات شماره موبايل
خبرخوان ايمن
سيستم مديريت ربات تلگرام
طراحي وب سايت


استفاده افراطي دانش آموزان از فضاي مجازي و چالش هاي تربيتي
ایمن نیوز - ميزان حضور دانش آموزان در فضاي مجازي و پرسه زدن آنها در شبكه هاي اجتماعي؛ يكي از موضوعاتي است كه مي توان آن را به ليست دغدغه هاي والدين اضافه كرد.
Date:1394/10/27

ایمن نیوز - اغلب جوانان ونوجوانان به ويژه دانش آموزان درايام تعطيلات تابستان با مشكل نحوه گذراندن اوقات فراغت روبرو هستند واز طرفي ديگر به دليل نقش و تاثير بالاي فضاهاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي در زندگي آحاد جامعه،اين فضاها به اشتباه جاي زمان فراغت واستراحت جوانان راگرفته و اين امر هم تهديد و هم فرصتي بزرگ محسوب مي شود.
ميزان حضور دانش آموزان در فضاي مجازي و پرسه زدن آنها در شبكه هاي اجتماعي؛ يكي از موضوعاتي است كه مي توان آن را به ليست دغدغه هاي والدين اضافه كرد. چرا كه كمتر مادري را مي توان سراغ داشت كه از وقت تلف كردن هاي فراوان فرزندش در فضاي مجازي شكايتي نداشته باشد. موضوعي كه شايد بتوان نام اعتياد اينترنتي را هم برآن گذاشت.
آسيب جدي كه بايد بيش از گذشته مورد توجه باشد، نفوذ شبكه هاي اجتماعي مانند"فيسبوك،وايبر، واتس آپ، لاين" در بين دانش آموزان است.
به نظرمي رسد، نمودار سني استفاده كنندگان از شبكه هاي اجتماعي رنگارنگ با كاهش مواجه شده و سن كاربران اين شبكه ها را كمتر از گذشته نشان مي دهد تا جايي كه دربين كاربران اينترنتي شبكه هاي مجازي، شاهد حضور بي حد و حساب دانش آموزان هستيم.
استقبال كمرنگ دانش آموزان از ورزش نكته اي را گوشزد مي كند كه مي توان از آن براي مقابله با آسيب هاي شبكه هاي اجتماعي يا كاهش استفاده دانش آموزان از اين فضا استفاده كرد.
گذران اوقات فراغت درشبكه هاي مجازي يك چالش جدي تربيتي
اوقات فراغت در برابر اشتغال و درگيرهاي روزمره است كه سبب خستگي هم مي شود.اوقات فراغت مي تواند پر بارترين و شور انگيزترين لحظات و برعكس ملال انگيزترين و بي ثمرترين و حتي مفسده انگيزترين دقايق باشد، لذا باعنايت به اينكه ساختار جمعيتي جامعه ما نشان مي دهد، كه كشور ما ازجوان ترين كشورهاي دنياست.
بر اين اساس قشر عظيم جوان و نوجوان نيازمند عنايت وتوجه جدي در زمينه برنامه ريزي براي گذران اوقات فراغتشان هستند.
اوقات فراغت كاركردهاي زيادي را در بر دارد.از جمله:فرصتي براي شكوفايي استعدادها و كسب توانمندي هاي لازم زندگي آينده، فرصتي جهت تجديد قوا، پرورش قوه خلاقيت وابتكارهمچنين مهارت آموزي، فرصتي جهت اصلاح رفتار،رشد و تعالي شخصيت انساني، فرصتي جهت اشاعه فرهنگ عمومي، ديني وملي وبراين اساس نياز است كه مسوولان جامعه و خانواده ها؛ نوجوانان وجوانان را درخصوص گذاران اوقات فراغتشان هدايت و راهنمايي كنند و با برنامه ريزي صحيح آنها را از ورود بي رويه واستفاده نامطلوب فضاي مجازي وشبكه هاي اجتماعي كه تاثيرات مخربي را برهويت انساني آنها خواهد داشت پيشگيري كنند.
امروزه تحقيقات نشان داده است كه بيش از44درصد جوانان و نوجوانان اوقات فراغت خود را با ورود به فضاي مجازي واستفاده از اينترنت، 35 درصد با بازي هاي رايانه اي وگوش دادن به موسيقي و كمتراز 17 درصدشان با استفاده از تلويزيون و برنامه هاي آن اوقات فراغتشان را سپري مي كنند.
ورود بي رويه و گذاران اوقات فراغت دانش آموزان در فضاي مجازي و اينترنت به دليل اينكه استفاده صحيح ازشبكه هاي اجتماعي و ورود به فضاي مجازي درجامعه ما به درستي تبيين وفرهنگ سازي نشده است و اغلب خانواده ها هم به دليل ساختار سنتي چندان با اين گونه فضا ها آشنايي ندارند، يك چالش جدي تربيتي است.
هرچند كه فرصتي جهت آموزش وتحقيق نيز است، اما امروز اكثر جوانان و نوجوانان به دليل عدم آشنايي به استفاده صحيح ازفضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي استفاده مفيدي از اين فضا ها را ندارند.
آسيب ها و جرايم فضاي آنلاين
دانش آموزان اطلاعي از سايت هاي مفيد و يا سايت هايي را كه نبايد بدان ورود يابند، كسب نكرده اند و چه بسا اين عدم اطلاعات درست استفاده از فضاي مجازي باعث شده است كه فرزندان جامعه از مولفه هاي ديني،تربيتي وفرهنگي دور شوند و هويتشان دچار ترديد وآسيب شود.
لذا توجه جدي مسوولان امر در خصوص ايجاد فرهنگ سازي صحيح ورود به فضاي مجازي براي آحاد جامعه در شرايط ايمن لازم است تا از دغدغه والدين در اين خصوص كاسته شود.
در اين زمينه با عنايت به اينكه داشتن روابط اجتماعي به صورت حضوري تاثير شگرفي را در رشد و شخصيت سالم و متعالي انسان ها دارد،يكي از فاكتورهاي سلامت روان انسان ها و جامعه، وجود روابط موثر اجتماعي با ديگران است و استفاده افراطي ارتباط مجازي سلامت روان انسان ها را تهديد مي كند.
در فضاي مجازي چهار حوزه آسيب وجود دارد كه بيشترين جرايم و تخلفات وسوء استفاده ها در راستاي اين چهار حوزه انجام مي شود:
- حوزه خشونت كه از طريق بازي هاي رايانه اي، روان فرزندان را تهديد مي كند.
- حوزه فحشا و فساد كه بي عفتي و بي بند باري را ترويج مي كند.
- حوزه اعتياد و گرايش به سوءمصرف مواد مخدر وداروهاي روان گردان وحتي اعتياد ورود به فضاي مجازي است.
- حوزه كلاهبرداري كه دراستفاده فضاي مجازي بايد مراقب اين حوزه ها باشند.
ورود افراطي به فضاي مجازي باعث كاهش روابط اجتماعي و ايجاد افسردگي درجوانان و نوجوانان خواهد شد و از سوي ديگر موجب بروز مشكلات در روابط اعضاي خانواده از جمله ايجاد تنش، مشاجره و درگيري شده كه باعث ايجاد بي حرمتي و كاهش اعتماد به بزرگ تر ها به ويژه والدين خواهد شد.
چنين مسائلي روان نوجوانان و جوانان را به هم ريخته و باعث افزايش ارتباطات مجازي بدون توجه به مسائل امنيتي مي شود كه زمينه سوء استفاده از نوجوان و جوان و انحرافات ديگر او را فراهم مي آورد، بدان دليل كه در فضاي آنلاين هر فردي غريبه است و اين امكان وجود دارد كه فردي با سن بالا خود را دوست كودك قرار داده و آسيب هايي را ايجاد كند.
لذا توصيه مي شود،ارتباطات و گفت و گوهاي حضوري اعضاي خانواده در فضاي خانواده بيشتر شده و گفتمان هاي خانوادگي تشكيل شود، همچنين روابط با اطرافيان و اقوام افزايش يابد و جلساتي ويژه به دور از موبايل و تكنولوژي درفضاي خانوادگي تشكيل شده، تا ارتباطات حضوري و صميميت هاي خانوادگي گسترش يابد.
راهكار هاي دوري دانش آموزان و كاهش آسيب ها :
-اولين توصيه گسترش روابط اجتماعي وتقويت اين روابط با شيوه هاي مختلف (بر گزاري جلسات، حل مسائل بدون وجود موبايل،خاموشي موبايل درمهماني ها و صحبت رودرو و حضوري و....) است.
-توصيه ديگر آموزش هاي لازم به خانواده و جوانان به خصوص آشنايي بيشتر والدين به اين فضاها وكنار گذاشتن ارتباطات سنتي، راهنمايي و صحبت با فرزندان درخصوص استفاده بهينه ازشبكه ها مجازي و برقراري ارتباط محكم و استواروصميمي با فرزندان.
- تقويت باورهاي ديني واعتقادي خود دربين خانواده،با پررنگ شدن اين باورها بچه ها كمتردرمعرض آسيب هاي فضاي اينترنت قرارمي گيرند.
- قراردادان رايانه خانوادگي درمحلي كه براي همه قابل مشاهده ودردسترس باشد.
-يك ساعت مختص اينترنت و بازي هاي رايانه اي براي كودكان درطول شبانه روز است كه والدين خودشان بازي هاي رايانه اي را براي كودكان انتخاب كنند.
-بازي هاي رايانه خشن عاملي مهم درافزايش ميزان خشونت كودكان است تا جايي كه امكان دارد از انتخاب اين بازي ها پيشگيري كرده وانتخاب برنامه ها متناسب با سن و مورد علاقه فرزندان باشد.
- پر كردن اوقات فراغت فرزندان با ورزش، مهارت آموزي و .... و دوري از ايجاد فرصت بيكاري براي آنان، دراين صورت دانش آموزان تا پايان تحصيلات عمومي حداقل سه مهارت شغلي رامي آموزند و همين امرموجب شده تا درآينده بيكار نشوند.
- سرمايه گذاري براي اشتغال كودكان درآينده كه لازمه تحققق اين امركسب مهارت ها در زمان اوقات فراغت است.
-آموزش آسيب ها وتهديد هاي فضاي مجازي به فرزندان براي كمك به استفاده ايمن از اينترنت است تا آنها اطلاعات شخصي خود وخانواده را دراختيارديگران قرارندهند.
-شناخت والدين ازعلايم اينترنتي مثل كاهش روابط اجتماعي،عصبانيت و پرخاشگري در زمان قطع اتصال به اينترنت، افت تحصيلي، اختلال درخواب، رفتن به سراغ اينترنت درمواقع تنهايي،عدم تمايل به بيرون رفتن ازخانه مشكلات وناراحتي هاي جسماني و عضلاني و ... است كه به بچه ها بياموزند كه اگربا مشكلي درفضاي مجازي رو به رو شدند با آنها درميان گذاشته وبه هيچ عنوان مشكلات را با دوستان آنلاين خود كه غريبه اند مطرح نكنند.
- غني سازي برنامه هاي فراغت دانش آموزان متناسب با شرايط سني شان كه دراين خصوص برنامه ريزي آموزش وپرورش را مي طلبد كه تا با مهيا كردن برنامه هاي اوقات فراغت متناسب با شرايط سني، دانش آموزان شور و شوق درآن برنامه حضوريابند ونسبت به دورهم بودن وبالا بردن مشاركت هاي اجتماعي آنها ازحضورشان درفضاهاي مجازي كاسته شود.
دوران بلوغ درمعرض آسيب هاي بيشتر
وقت گذراني بدون كنترل دانش آموزان درفضاي مجازي منجربه ايجاد هويت كاذب و زودگذر براي آنها مي شود.متاسفانه درسال هاي گذشته دانش آموزان ازفضاي مجازي استفاده بي رويه مي كنند و همين موضوع منجر به انزواي دانش آموزان شده است.
اين هويت كاذب و زودگذر تصويري غيرواقعي براي افراد ايجاد مي كند و منجر به اين مي شود كه افراد در تلاش و تكاپو براي حضور بيشتر در شبكه هاي اجتماعي شوند؛ چرا كه در فضاي مجازي بيش از آنكه هويت براي فرد مطرح باشد، دانش آموز سعي در ارائه افكار و علايق و انديشه هاي خود دارد كه اين خود بسيار خطرناك است.
اما آنچه درباره گرايش به شبكه هاي اجتماعي در بين جوانان و نوجوانان و به ويژه دانش آموزان مهم به نظر مي رسد اين است كه اين قشر از جامعه به دليل شرايط سني كه دارند از آسيب پذيري بسيار بالاتري برخوردارند و افرادي كه دوران بلوغ را طي مي كنند بيشتر از هرگروه ديگري در معرض آسيب هستند.
راه اندازي شبكه هاي اجتماعي همچون وايبر،لاين واتس آپ منجربه اين شده كه خانواده ها ازهم دور شوند حتي ممكن است خانواده ها به صورت صوري و ظاهري دورهم جمع شوند،اما درهمان جمع نيزافراد خانواده هركدام توجهشان به گوشي يا تبلت هايشان هستند.
لزوم آگاهي كاربران به حدود و حريم خصوصي
فضاي مجازي و رايانه امروز در زندگي ما انسان هاست و كودكان هم دراين فضاي مجازي بازي مي كنند.دانش آموزان و دانشجويان و... به نوعي دراين فضا هستند و به هرحال اين محيط جزو جدايي ناپذير از زندگي اشخاص است، لكن نكته مهم نحوه استفاده صحيح واصولي ازاين فضاست.
فضاي مجازي به صورت شبكه هاي اجتماعي، امروز به صورت يك تكنولوژي مدرن دراختيار قرارگرفته است، لازمه استفاده ازاين تكنولوژي مدرن، داشتن فرهنگ استفاده از آن است و فقدان اين فرهنگ آسيب هاي بسياري را برجاي مي گذارد.
يكي از مشكلات برخي از كاربران ضعف اخلاق است.استفاده كنندگان اين شبكه ها جوانان هستند و والدين اين وسايل را براي فرزندان تهيه كرده، لكن لازم است كه قبل از تهيه اين ابزارها عنصر اساسي اخلاق را به فرزندان بياموزند و با آموزش به آنها تفهيم كنند كه نبايد وارد حريم خصوصي ديگران شوند.

www.yjc.ir


Rss Services Print  -(5 Body)  Visitor Count: 1752
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image