بانک اطلاعات شماره موبايل
خبرخوان ايمن
سيستم مديريت ربات تلگرام
طراحي وب سايت


خدمات رومينگ اپراتورها در ايران
ایمن نیوز - در داخل كشور اپراتورهاي تلفن همراه ملزم به ارائه خدمات رومينگ ملي شده‌اند، اما در خصوص رومينگ بين‌الملل تعداد كشورهايي كه هر اپراتور پوشش مي‌دهد بسته به نوع سيم‌كارت مشترك متفاوت است.
Date:1394/11/17

ایمن نیوز - اپراتور اول ارتباطي كشور يا همان همراه اول تا پايان شهريورماه سال جاري در خصوص سيم‌كارت‌هاي دائمي خود به ارائه‌ي خدمات رومينگ با 114 كشور دنيا پرداخته است، با اين وجود رومينگ سيم‌كارت‌هاي اعتباري اين اپراتور با 30 كشور دنيا برقرار است.
از نظر تعداد اپراتور‌هاي خارجي همراه اول در سيم‌كارت‌هاي دائمي و اعتباري خود به ترتيب با 272 و 51 اپراتور خارجي رومينگ دارد.
طبق آخرين آمارهاي ارائه شده اپراتور دوم يا ايرانسل نيز در زمينه‌ي سيم‌كارت‌هاي دائمي با 163 كشور براي سيم‌كارت‌هاي اعتباري با 80 كشور و در بخش سيم‌كارت‌هاي ديتا با 124 كشور دنيا خدمات رومينگ برقرار كرده است.
از نظر تعداد اپراتورهاي خارجي نيز سيم‌كارت‌هاي دائمي ايرانسل با 418 اپراتور دنيا، سيم‌كارت‌هاي اعتباري با 138 اپراتور و سيم‌كارت‌هاي ديتا با 315 اپراتور رومينگ دارد.
اما اپراتور سوم ارتباطي يا رايتل كه چند سالي از آغاز فعاليت آن مي‌گذرد، تاكنون در خصوص رومينگ با كشورهاي ديگر در سيم‌كارت‌هاي دائمي و اعتباري به برقراري اين خدمات با پنج كشور و شش اپراتور پرداخته است.

itiran.com


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 928
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image