بانک اطلاعات شماره موبايل
خبرخوان ايمن
سيستم مديريت ربات تلگرام
طراحي وب سايت


چند درصد تماس اپراتورها موفق است؟
ایمن نیوز - بيش از 20 سال از ورود موبايل به كشور مي‌گذرد با اين حال گاهي در وضعيت آنتن‌دهي اپراتورهاي مختلف مشكلاتي وجود دارد به گونه‌اي كه وزير ارتباطات و مردم به انتقاد از اين موضوع پرداخته‌اند.
Date:1394/11/19

ایمن نیوز - طبق آمارهاي رسمي ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور به بيش از 92 درصد رسيده است، اما با اين حال همچنان مردم در مواردي از قطع و وصل شدن‌هاي بي‌هنگام تماس‌هاي خود گله‌مندند.
آمار ميزان موفقيت اپراتورها در عرصه برقراري مكالمه به تازگي از سوي وزارت ارتباطات اعلام و به تفكيك مشخص شده كه هر يك از اپراتورهاي تلفن همراه تا پايان شهريورماه سال جاري در اين خصوص چه وضعيتي داشته‌اند.
شركت ارتباطات سيار يا همان همراه اول در خصوص ميزان موفقيت در برقراري مكالمات ميزان 46.3 درصد بوده است كه اين رقم در زمينه‌ي متوسط ميزان برقراري موفقيت‌آميز مكالمه (CSSR) در شبكه اين اپراتور به 99.1 درصد رسيده است. همچنين طبق آمارهاي منتشر شده ميزان كارايي مدارات اتصال متقابل در اين اپراتور 98.45 درصد اعلام شده است.
اما اپراتور دوم يا ايرانسل در خصوص ميزان موفقيت‌آميز مكالمه (CSSR) در شبكه به رقم 95 درصد دست يافته و ميزان مكالمات موفق ميزان 46.94 درصد است. همچنين ميزان كارايي مدارات اتصال متقابل در اين اپراتور 99.88 درصد اعلام شده است.
اپراتور سوم يا همان رايتل نيز در زمينه‌ي متوسط ميزان برقراري موفقيت‌آميز مكالمه در شبكه 98.11 درصد موفقيت داشته كه اين رقم در خصوص ميزان مكالمات موفقيت‌آميز در حين جابه‌جايي به 99.84 درصد مي‌رسد. همچنين بنابر آمارهاي اعلام شده درصد مكالمات قطع شده در شبكه سيار اپراتور سوم 1.8 درصد اعلام شده است.

www.pana.ir


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 1246
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image