بانک اطلاعات شماره موبايل
خبرخوان ايمن
سيستم مديريت ربات تلگرام
طراحي وب سايت


زنان كدنويسان بهتري از مردان هستند
ایمن نیوز - نتايج يك بررسي نشان مي‌دهد كدهاي رايانه‌اي نوشته شده از سوي زنان كيفيت بالاتري نسبت به كدهايي دارند كه از سوي مردان نوشته مي‌شوند. به گزارش اينديا‌تايمز، اما احتمال موافقت با استفاده از كدهاي رايانه‌اي نوشته شده توسط زنان تنها زماني افزايش مي‌يابد كه آنها به 2جنسيت خود اشاره‌اي نكنند.
Date:1394/11/26

ایمن نیوز - در مقاله‌اي كه از سوي 6 دانشجوي دانشگاه ايالتي پلي‌تكنيك كاليفرنيا و دانشگاه كاروليناي شمالي نوشته‌اند‌، رفتار بيش از يك ميليون كاربر سايت Github كه براي به اشتراك‌گذاري كدهاي برنامه‌نويسي به كار مي‌رود بررسي شده است. اين سايت همكاري در اين زمينه را ممكن كرده و به كاربران امكان مي‌دهد نظراتشان را در مورد كدهاي يكديگر بيان كنند. يكي از امكانات اين سايت ارسال كدهاي برنامه نويسي براي طراحان پروژه‌هاي مختلف است. محققان در بررسي‌هاي خود متوجه شدند پذيرش كدهاي زنان توسط سفارش‌دهندگان پروژه‌هاي مختلف در زماني كه جنسيت آنها مشخص نشده، بيشتر است. اما اگر جنسيت آنها به هر علت مشخص شود ميزان پذيرش كدهاي آنان تا 3/ 9 درصد كاهش مي‌يابد. سفارش‌دهندگان كدهاي برنامه‌نويسي در توضيح اين مساله به ضرورت اعمال تغييرات بيشتر در كدهاي نوشته شده توسط زنان در مقايسه با مردان، تسلط بيشتر مردان بر برخي زبان‌هاي برنامه‌نويسي و... اشاره كرده‌اند. اما بررسي‌هاي انجام شده نشان داد كه هيچ يك از اين دلايل ارائه شده صحيح نبوده است. محققان اين مساله را نشانه ديگري از تبعيض شديد جنسيتي در آمريكا و در ميان شركت‌هاي فناوري دانسته‌اند. در حال حاضر تنها 18 درصد از كاركنان گوگل را زنان تشكيل مي‌دهند. اين امر در مورد فيس بوك هم به تنها 16 درصد مي‌رسد.
 

www.donya-e-eqtesad.com


Rss Services Print  -(3 Body)  Visitor Count: 867
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image