بانک اطلاعات شماره موبايل
خبرخوان ايمن
سيستم مديريت ربات تلگرام
طراحي وب سايت

اهتمام دولت یازدهم در گسترش خدمات الکترونیک با توجه به راحتی و سهولت مردم و کاهش هزینه های جامعه میباشد
ایمن نیوز - مهندس هانی گفتن ادارات استان با توجه به ضوابط آیین نامه گسترش و توسعه فن آوری اطلاعات می بایست نسبت به بهبود خدمات خود اقدام نمایند.

بازدید از شرکت های سرمایه گذار در حوزه ACCERELATOR_IT ها با حضور دکتر براری
ایمن نیوز - روز یکشنبه مورخ 94/8/24 مدیر کل ازتباطات و کارشناس it اداره کل به همراه مدیر کل فناوری استانداری ،معاونت استانداری قم ،مدیران جامعة المصطفی و شرکت شهرک های صنعتی و نیز مرکز رشد و نمایندگی صبانت قم از برخی شرکت های PAPو Accerelator ها بازدید نمودند.
Back     Next